Vår robotiserade framtid

I början av 1900-talet var dammsugaren en banbrytande uppfinning, och sedan dess har olika tekniska framsteg underlättat för oss i hemmet bit för bit.
Nu är det dags att hälsa nästa gäst välkommen in i våra hem.
Roboten.

Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera SvD-redaktionens åsikter.

Läs mer på Electrolux
B

erättelsen om roboten börjar för länge sedan. I Italien för 700 år sedan, närmare bestämt.

En mäktig riddare i rustning hälsar de uppsluppna gästerna välkomna till fest i 1400-talets Milano. Men när riddaren höjer sin tunga handske och lyfter på visiret blickar ingen människa ut ur rustningen.

I stället styrs rustningens rörelser av kugghjul, block och talja – riddaren är nämligen konstruerad av universalgeniet Leonardo da Vinci.

Leonardo da Vincis riddare har återuppbyggts baserat på skisser som hittats i anteckningsböcker.

Exakt hur da Vincis robotrustning användes får vi nog aldrig veta säkert, den är sedan länge förstörd och har endast kunnat återskapas genom geniets typiska av skisser i marginalen. Men den illustrerar något vi länge drömt om: en längtan att konstruera något som kan utföra uppgifter åt oss.

***

Robotar som vi känner igen dem började utvecklas på 1950-talet. Från början var en av de viktigaste avsikterna att ersätta människors tunga och monotona jobb inom industrin.

BILINDUSTRIN HAR länge varit ledande inom robotutvecklingen. Den första roboten som kom i drift i början av 1960-talet i USA assisterade en pressgjutningsmaskin inom bilindustrin.

The image of robot The image of robot
Industrin har förändrats i grunden tack vare robotar.

Sedan dess har utvecklingen gått i en rasande takt, och just inom industrin har robotar minskat olyckor, förslitningsskador och tillverkningsfel. Inom bilindustrin möjliggör robotarna idag en noggrannhet som människor inte kan konkurrera med. Inom sjukvården assisterar redan robotar och tillåter kirurger att genomföra operationer med oerhörd precision. Robotar är med andra ord ganska etablerade i vissa delar av samhället. Men dessa robotar har varit stationära – högt specialiserade för att utföra jobb inom tydligt avgränsade ramar.

Och det finns ett område där robotar kan assistera och underlätta för oss:

Hemmet.

Det ses som nästa stora område för robotarna att erövra, men det krävs ett annat tänk. För att fungera i våra hem behöver robotarna vara självständiga, eller ”autonoma”.

Nu är det dags för nästa revolution – en ny generation av robotdammsugare som är smartare än någonsin. Den nya modellen heter Electrolux PUREi9 och kommer att se till att ett rent hem bara är ett klick bort.

OCH NU TAR utvecklingen fart. Under det första årtiondet på 2000-talet såldes uppemot 10 miljoner autonoma robotar, och då handlade det mest om robotgräsklippare och robotdammsugare. Electrolux var tidigt en pionjär på fältet och lanserade en robotdammsugare redan 2001. Nu är det dags för nästa revolution – det kommer en ny generation av robotar i hemmet som är smartare än någonsin. Electrolux bidrag heter PUREi9 och kommer att se till att ett rent hem bara är ett klick bort.

Utvecklingen på robotfronten går fort nu – vissa forskare pratar nu om så kallad ”exponentiell” utveckling. Det här betyder att utvecklingen är procentuell, istället för linjär. Kort förklarat: tänk på utveckling som en hockeyklubba, eller ”ränta på ränta” – utveckling går snabbare och växer ju längre tiden går. Känns det svårt att grepp? Det är inte konstigt – vi människor är vana att se utveckling som just linjär. En exponentiell utveckling är helt enkelt svår att föreställa sig.

I dag är robotarna fortfarande högt specialiserade och löser oftast bara EN uppgift.

Enligt en prognos från Boston Consulting Group kommer marknaden för robotar att växa till 87 miljarder dollar 2025. Bland de områden som nämns återfinns återförsäljning, logistik, gruvdrift och jordbruk. Och investeringarna inom området har ökat exponentiellt flera år i rad. Några faktorer som driver den snabba utvecklingen är att priserna på sensorer och processorer faller, samtidigt som robotarnas förmågor ökar.

Från specialiserade experter till generella problemlösare.

OM GÅRDAGENS robotar var blinda, stora, farliga och svåra att programmera så ersätts  de nu steg för steg av betydligt mer kapabla och flexibla robotar. Experterna är övertygade om att framtidens robotar kommer att ha en röst och förstå språk, vara uppkopplade, ha tillgång till ett bibliotek av algoritmer redo för att lösa nya problem och en förmåga att lära sig.

Ett framtidsscenario som inte är allt för avlägset är att personliga robotar – med förmåga att styras och anpassas efter våra önskemål – blir en naturlig del av vår vårdag. I dag är robotarna fortfarande högt specialiserade och löser oftast bara EN uppgift.

Pepper är redan ute i handeln och hjälper kunder i Japan.

Men om en robot ska hjälpa oss i hemmet, och på sikt faktiskt bli en integrerad del av vårt privata liv – vad krävs för att nå dit? Ja, en stor utmaning som dagens robotforskare arbetar med är att få robotar att förstå mänskligt beteende och känslor. Genombrotten inom Artificiell Intelligens (AI) banar väg för en ny generation robotar som kan agera som människor. Redan idag finns testballonger av dessa robotar ute bland människor. Exempelvis den japanska roboten Pepper som kan känna igen ansiktsuttryck och tonfall. Eller kock-roboten, utvecklad av Moley Robotics, som kan laga uppemot 2000 olika måltider.

I FRAMTIDEN ÄR det troligt att vi kommer att se fler och fler robotar som kan anpassas efter sin ägares preferenser. Kanske kommer vi handla robotar på samma sätt som vi idag handlar dammsugare eller telefoner.

Da Vinci kunde nog inte ana hur rätt han hade på sin fest i Milano för 700 år sedan:

Det kommer att finnas en robot för alla.

Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera SvD-redaktionens åsikter.

Läs mer på Electrolux